Siết Quỹ bình ổn xăng dầu để doanh nghiệp không chiếm dụng, ngân hàng hết cửa cấn nợ

Sau sự việc ngân hàng BIDV cấn trừ nợ tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu theo hướng siết chặt các quy định quản lý quỹ, đồng thời tăng trách nhiệm của các bên liên quan.