Rất hay nhầm lẫn: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe? Hầu như tất cả người tham gia giao thông đều nhầm

Luật giao thông đường bộ quy định rõ ràng về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe khi tham gia giao thông.

Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe? - 1

Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Đáp án là biển số 1